Προφίλ

Το λογιστικό γραφείο "KDikaios accountants tax advisors"
ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 1997.
Αντικείμενο δραστηριότητας η παροχή Λογιστικών - Φοροτεχνικών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, και ιδιώτες.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας :  www.kdikaios.gr